18-Hole Playoff Teams

Seed Flight Team Team Name Place Points Wins Losses Ties
1 2 4 Cheeley/Esterly 1 110 12 4 0
2 3 10 Timmer/Timmer 1 112 12 4 0
3 3 6 Kavanagh/Toughill 2 109 11 4 1
4 3 9 Schraut/Anding 3 101 11 4 1
5 3 5 Dingmann(7)/Opsahl(7) 4 92 9 6 1
6 1 4 Krause/Nordquist 4 86 7 7 2
7 1 5 Zahn/Carlson 2 90 7 6 3
8 2 3 Hamblin/Feddema 2 87 11 5 0
9 1 3 Trenz/Friedrich 3 86 10 6 0
10 1 2 Travers/Arnesen 1 90 8 8 0
11 2 7 Pursley(6)/Kempenich(6) 3 85 7 8 1
12 3 8 Ruhoff/Wensel 5 83 9 7 0
13 1 1 Phillips/Van Den Boom 5 82 7 7 2
14 3 7 Gore/Meyer 6 82 7 9 0
15 3 12 Petersen/Hennen 7 80 6 7 2
16 1 8 Boesche/Jones 6 79 8 7 1
17 2 8 Dyrland/Braaten 4 79 8 7 1
18 2 2 Juell/Dowsett 5 78 9 7 0
19 2 5 Hennen/Schulte 6 71 7 9 0
20 2 6 Repke(9)/Spiczka(9) 7 66 5 11 0
21 3 2 Deaton/Orth 8 62 7 9 0
22 3 11 Wippler/Wippler 9 60 6 10 0
23 2 1 Matson/Hensel 8 60 4 12 0
24 1 6 Merritt/Gallagher 8 59 7 9 0
25 3 4 Bemis/Wilson 10 59 6 10 0
26 3 1 Golembeski/Schraut 11 52 4 10 1
27 3 3 Kull/Nyren 12 50 4 12 0

Tee Times

9/28/2017
Flight Team 1 Flight Team 2 Tee Time Front/Back
1 Boesche/Jones 2 Pursley(6)/Kempenich(6) 12:00 Front
2 Repke(9)/Spiczka(9) 2 Juell/Dowsett 12:10 Front

Playoff Results

1 Cheeley/Esterly
Cheeley/Esterly
32 ========= |
Boesche/Jones
16 Boesche/Jones | |
Boesche/Jones |
17 Dyrland/Braaten |
Boesche/Jones
9 Trenz/Friedrich | |
Trenz/Friedrich | |
24 Merritt/Gallagher | | |
Bemis/Wilson |
8 Hamblin/Feddema | |
Bemis/Wilson |
25 Bemis/Wilson |
Boesche/Jones
4 Schraut/Anding | |
Schraut/Anding | |
29 ========= | | |
Repke(9)/Spiczka(9) | |
13 Phillips/Van Den Boom | | | |
Repke(9)/Spiczka(9) | | |
20 Repke(9)/Spiczka(9) | | |
Repke(9)/Spiczka(9) |
12 Ruhoff/Wensel | |
Deaton/Orth | |
21 Deaton/Orth | | |
Dingmann(7)/Opsahl(7) |
5 Dingmann(7)/Opsahl(7) | |
Dingmann(7)/Opsahl(7) |
28 ========= Playoff Champions
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- =========
2 Timmer/Timmer |
Timmer/Timmer |
31 ========= | |
Juell/Dowsett |
15 Petersen/Hennen | | |
Juell/Dowsett | |
18 Juell/Dowsett | |
Juell/Dowsett |
10 Travers/Arnesen | | |
Travers/Arnesen | | |
23 Matson/Hensel | | | |
Zahn/Carlson | |
7 Zahn/Carlson | | |
Zahn/Carlson | |
26 Golembeski/Schraut | |
Pursley(6)/Kempenich(6)
3 Kavanagh/Toughill |
Kavanagh/Toughill |
30 ========= | |
Gore/Meyer |
14 Gore/Meyer | | |
Gore/Meyer | |
19 Hennen/Schulte | |
Pursley(6)/Kempenich(6)
11 Pursley(6)/Kempenich(6) |
Pursley(6)/Kempenich(6) |
22 Wippler/Wippler | |
Pursley(6)/Kempenich(6)
6 Krause/Nordquist |
Krause/Nordquist
27 Kull/Nyren
3rd vs 4th Consolation Winner
Repke(9)/Spiczka(9)
=========
Juell/Dowsett