Playoff Teams

Seed Flight Team Team Name Points Wins Losses Ties
1 8 9 Longhini/Hoffarth 82 9 1 1
2 6 6 Phillips/Van Den Boom 82 9 2 0
3 4 8 Pallansch/Pallansch 78 9 2 0
4 2 9 Lange/Esterly 77 8 3 0
5 2 4 Pappenfus/Blonigen 76 8 3 0
6 1 3 Gallagher/Merritt 76 8 3 0
7 5 1 Petersen(1)/Gehrts 75 10 1 0
8 1 12 Anding/Schraut 73 9 2 0
9 4 3 Huberty/Huberty 73 8 2 1
10 8 1 Olson/Narlock 73 7 2 2
11 3 6 Lewandowski/Sperling 73 7 3 1
12 5 2 Dyrland(1)/Braaten(1) 73 7 3 1
13 6 8 Wippler/Maleska 72 8 3 0
14 5 8 Canfield/Knapek 72 8 3 0
15 1 10 Timmer/Potter 72 7 3 1
16 3 1 Kempenich/Pursley 70 7 3 1
17 6 1 Timmer/Brey 70 7 4 0
18 2 6 Glaze/Johansen/Kurtz/Pfohl 70 6 4 1
19 1 5 Mohs/Dowsett 68 7 4 0
20 4 2 Dingmann/Heyne 68 6 4 1
21 7 11 Repke/Repke 68 6 4 1
22 7 2 Lunde/Thompson 66 7 2 2
23 5 12 Bach(2)/Kempenich(3) 65 7 4 0
24 5 9 Cheeley(6)/Hennen(6) 64 7 4 0
25 4 4 Lutterman/Berg 64 5 4 2
26 8 3 Krueger/Cary 63 7 4 0
27 3 7 Hollenhorst/Lembeck 63 5 4 2
28 4 11 Maetzold/Matter 62 7 4 0
29 8 12 Travers/Travers 62 6 5 0
30 4 10 Gohman/Braun 62 5 4 2
31 7 1 Fesenmaier/Spiczka 61 6 4 1
32 1 9 Toughill/Kavanagh 61 6 5 0

Tee Times

9/11/2008 White Tees
Flight Team 1 Flight Team 2 Tee Time Front/Back
4 Huberty/Huberty 8 Krueger/Cary 04:30 Front
7 Repke/Repke 4 Pallansch/Pallansch 04:37 Front

Playoff Results

1 Longhini/Hoffarth
Longhini/Hoffarth
32 Toughill/Kavanagh |
Timmer/Brey
16 Kempenich/Pursley | |
Timmer/Brey |
17 Timmer/Brey |
Huberty/Huberty
9 Huberty/Huberty | |
Huberty/Huberty | |
24 Cheeley(6)/Hennen(6) | | |
Huberty/Huberty |
8 Anding/Schraut | |
Lutterman/Berg |
25 Lutterman/Berg |
Huberty/Huberty
4 Lange/Esterly | |
Lange/Esterly | |
29 Travers/Travers | | |
Lange/Esterly | |
13 Wippler/Maleska | | | |
Dingmann/Heyne | | |
20 Dingmann/Heyne | | |
Repke/Repke |
12 Dyrland(1)/Braaten(1) | |
Repke/Repke | |
21 Repke/Repke | | |
Repke/Repke |
5 Pappenfus/Blonigen | |
Pappenfus/Blonigen |
28 Maetzold/Matter Playoff Champions
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Krueger/Cary
2 Phillips/Van Den Boom |
Fesenmaier/Spiczka |
31 Fesenmaier/Spiczka | |
Fesenmaier/Spiczka |
15 Timmer/Potter | | |
Timmer/Potter | |
18 Glaze/Johansen/Kurtz/Pfohl | |
Krueger/Cary |
10 Olson/Narlock | | |
Bach(2)/Kempenich(3) | | |
23 Bach(2)/Kempenich(3) | | | |
Krueger/Cary | |
7 Petersen(1)/Gehrts | | |
Krueger/Cary | |
26 Krueger/Cary | |
Krueger/Cary
3 Pallansch/Pallansch |
Pallansch/Pallansch |
30 Gohman/Braun | |
Pallansch/Pallansch |
14 Canfield/Knapek | | |
Canfield/Knapek | |
19 Mohs/Dowsett | |
Pallansch/Pallansch
11 Lewandowski/Sperling |
Lewandowski/Sperling |
22 Lunde/Thompson | |
Lewandowski/Sperling
6 Gallagher/Merritt |
Gallagher/Merritt
27 Hollenhorst/Lembeck
3rd vs 4th Consolation Winner
Repke/Repke
Repke/Repke
Pallansch/Pallansch

If you are tied after 9 holes, the match will be decided by team net and handicap holes.